Alquiler de coches - RENTALG Whatsapp

Condicions de Lloguer

Vostè necessita tenir almenys 20 anys, encara que si és menor de 25 anys, se li aplicarà un suplement de 5,00 €/dia, i serà obligatori contractar l'assegurança TOT RISC. En el lloguer de tot tipus de vehicles, l'arrendatari haurà d'estar en possessió del permís de conduir almenys amb dos anys d'antiguitat per a qualsevol dels grups.
Només poden conduir el vehicle les persones que figurin en el contracte, així com els conductors autoritzats a fer-ho.
Es pot reservar per telèfon o correu electrònic, però haurem de donar-li la confirmació de la reserva.
Des del moment en que vostè ha fet la reserva del lloguer del vehicle, queda reservat per a Vostè, no podent llogar a ningú més. (NO TÉ DRET A DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT LLIURAT A COMPTE DE LA RESERVA).
En cas de no disponibilitat del vehicle reservat, se li lliurarà un del mateix grup o superior.
Per realitzar el pagament del servei, haurà de fer-se mitjançant efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit.
TOTES LES TARIFES INCLOUEN: 300 km/dia, si es realitza més de 300 km/dia es cobrarà 0,15 euros/km. IVA INCLÒS.
No es pot fumar a l'interior dels vehicles, sota cap concepte (finestretes baixades, portes obertes, etc. etc.) En el cas que s'hagi fumat a l'interior del vehicle, no es retornarà la fiança dipositada.
Els lliuraments i devolucions dels vehicles, es realitzaran prèvia confirmació al tel. 973.777.444 o 608.84.94.32.
L'assegurança inclòs en el preu, és a TERCERS o TOT RISC (suplement 5,00 € per dia per turisme i 10,00 €/dia per furgoneta o 4x4), amb franquícia de 600,00 € per a turismes, furgonetes i 4x4, (això vol dir que vostè, en llogar un vehicle, diposita una fiança per cobrir els possibles danys fins a aquesta quantitat).
En contractar l'assegurança a TERCERS, l'arrendatari es fa responsable de qualsevol dany ocasionat al vehicle fins a la seva total reparació. (Tampoc cobreix el trencament de vidres).
En contractar l'assegurança a TOT RISC, l'arrendatari haurà de pagar els desperfectes ocasionats al vehicle fins a l'import de la franquícia.
En cas de sinistre o desperfecte ocasionat al vehicle arrendat, la reparació del mateix, haurà de gestionar a les nostres instal·lacions, segons barems i tarifes vigents en guia de taxacions.
Vostè serà responsable del bon funcionament del vehicle, així com del fidel compliment de les obligacions o negligència.
L'assegurança no cobreix els danys ocasionats per negligència o imprudència del conductor. Les avaries no fortuïtes, els danys produïts a la mercaderia transportada o la pèrdua de la mateixa, estan excloses de la cobertura de les assegurances.
L'assegurança no cobreix els següents punts:
• Punxades (la reparació dels pneumàtics anirà a càrrec del client, en cas de fer servir el kit d'emergència s'haurà d'abonar)
• Danys causats a tercers per negligències o conducció temerària.
• Danys causats al vehicle per negligències.
• Reportatge de combustible equivocat.
• Danys causats a llantes o pneumàtics.
• Trencament de vidres, per deixar objectes o les claus a l'interior del vehicle (només es cobriran els impactes fortuïts).
• Pèrdua o trencament de claus o comandaments a distància.
• Danys en els panys.
• Danys o brutícia en tapisseria i interiors (no es retornarà la fiança dipositada).
• En el cas que s'hagi fumat a l'interior del vehicle, no es retornarà la fiança dipositada).
• Danys o pèrdua de l'antena, gat de cotxe, triangles de seguretat, vidres, neteja-parabrises, tapa del dipòsit, extintor, armilla, documentació, etc.
• Danys del motor a causa de negligència.
• Danys en els baixos del cotxe.
• Danys per mal ús de l'embragatge.
• Robatori del vehicle amb les claus al contacte.
• Conduir sota els efectes de l'alcohol o drogues.
No es pot remolcar a cap vehicle de cap classe, amb el seu vehicle llogat.
RENTALG, lliura els vehicles en perfecte estat, tot i així, si tingués qualsevol problema amb el seu vehicle, truqui al telèfon 608.84.94.32, i l'atendran i solucionaran el seu problema de la millor i més ràpida manera possible.
O en cas d'avaria o accident al telèfon d'assistència en carretera les 24 h. del dia.
Tots els vehicles disposen d'aire condicionat.
Les nostres tarifes consideren dia de lloguer com el període de 24h. que comença en el moment d'iniciar-se el lloguer. Entenem que de vegades hi ha circumstàncies que provoquen un retard en la devolució del vehicle, i per tant afegim un període de gràcia d'una hora. En cas que el vehicle es retorni un cop complert aquest període de gràcia, s'incorrerà en un dia extra addicional de cost.
Els vehicles es poden llogar i retornar, tots els dies de la setmana, prèvia confirmació: www.rentalg.es o al telèfon: 608.84.94.32 Sr. Carles.
Lògicament li lliurem el vehicle a punt per gaudir i amb el dipòsit ple de combustible, per tant ha de lliurar el vehicle amb el dipòsit ple de combustible (OBLIGATÒRIAMENT HAURÀ ADJUNTAR EL TIQUET de proveïment), en cas contrari se li carregarà la diferència en el seu compte.
Els vehicles no estan autoritzats a viatjar ni a Àfrica ni a països d'Europa de l'Est, per a altres països és imprescindible autorització prèvia de la nostra empresa.
No es pot reclamar la devolució anticipada del vehicle. Des del moment en que vostè ha retirat i per tant pagat el lloguer d'aquest vehicle, està reservat per a Vostè, no podent llogar a ningú més. (NO TÉ DRET A DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT).
No poden portar animals de companyia o qualsevol altre tipus d'animal. (En el cas que s'observi a l'interior del vehicles pèls d'animals o qualsevol altre tipus de taques, no es retornarà la fiança dipositada).
No es poden fixar adhesius o publicitat en el vehicle, ja que els adhesius deixen residu en el lloc on s'han enganxat. (En el cas que s'observi algun indici d'haver fixat algun tipus d'adhesiu, no es retornarà la fiança dipositada).
No es poden transportar substàncies tòxiques o inflamables, animals, productes no autoritzats o que infringeixin les disposicions legals vigents. En cas de retenció del vehicle per part de les autoritats com a conseqüència del transport d'aquestes substàncies o d'animals, seran a càrrec de l'arrendatari les despeses de trasllat del vehicle, reparació, neteja, així com l'abonament de l'import del lloguer del vehicle fins a la data de recepció del vehicle a les nostres instal·lacions.
Nota.- Sempre i en tot cas l'arrendatari respondrà si ha fet un ús prohibit del vehicle, també en cas de negligència, per la comissió de fets delictius, faltes o fins i tot infraccions administratives.
En cas d'infracció d'aquesta condició l'arrendatari haurà de córrer amb les despeses que comporti el trasllat del vehicle i abonar una quantitat en concepte d'indemnització per immobilització del vehicle:
-El Arrendatari es compromet a pagar a l'arrendador les despeses derivades de la no devolució del vehicle en el mateix estat que el va rebre.
-El Arrendatari és responsable davant l'arrendador de qualsevol dany ocorregut en el vehicle durant el període de lloguer, robatori parcial o total d'aquest i perjudicis derivats d'incompliments contractuals.
-respondrà L'arrendatari per la vulneració de qualsevol disposició normativa que cometi durant la vigència del contracte, especialment de les infraccions de trànsit. Seran de compte i càrrec de l'arrendatari totes aquelles despeses efectivament satisfets per les tasques administratives que hagi d'assumir l'arrendador amb motiu dels requeriments de les autoritats com a conseqüència de la comissió d'infracció o delicte.
-Si es lliura dipòsit: La quantitat lliurada com a dipòsit s'aplicarà a aquest fi.

Els nostres serveis


Assistència als vehicles 24h
Tots els nostres vehicles tenen assistència 24 hores, inclòs en el preu.
Reserves en online o telèfon
La reserva es pot fer mitjançant web, correu electrònic o telèfon
Servei de recollida i lliurament
La recollida o lliurament es podrà realitzar en Aeroport d'Alguaire, Estació de l'AVE o a les nostres instal·lacions.
Desde 300 Km al dia
En el preu del vehicle està inclòs el realitzar 300 kms. diaris.
Vehicles de confiança
Tots els nostres vehicles passen revisions periòdiques en els nostres tallers.
Varietat de models a escollir
Diverses marques i models per poder triar el vehicle que més s'adapti a les vostres necessitats.
Descarrega't la nostra App
Descarregar aplicació Android
Descarregar aplicació Iphone